Skolas vēsture

1915. gadā Spāres muižā iekārtoja valsts bāreņu patversmi. Šajā laikā skolas nosaukums bija Spāres Valsts patversmes 6 klašu pamatskola.

Pirmā pasaules kara laikā Spāres bērnu audzināšanas namā atradās krievu armijas lauku lazarete.

No 1944. gada līdz 1951. gada oktobrim – Spāres valsts speciālais bērnu nams. 

1951. gada oktobrī mācības uzsāka pirmie bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, un tad skolu pārdēvēja par Spāres īpatnējā režīma bērnu namu. 

1954. gadā nosaukums tika mainīts uz Spāres īpatnējā režīma skola - internāts. Šajā laikā skolā mācījās bāreņi, vecākiem atņemtie bērni, kā arī bērni ar garīgo atpalicību.

No 1969. gada skola saucās Spāres palīgskola – internāts. Tajā mācījās tikai Cēsu rajonā dzīvojošie bērni ar garīgās attīstības traucējumiem.

1971. gada jūnijā nosaukumu mainīja uz Spāres internātpalīgskola.

No 1991. gada muižā darbojas Spāres speciālā skola.

2001. gads – Spāres speciālā internātskola.

Šobrīd – Spāres pamatskola.