Vadība

Rita Bukovska - direktore/vizuālā māksla

Aiva Lagzdiņa - DVIJ

Inga Liepiņa - DVAJ/ matemātika

Ilgvars Cinis - Metodiskā darba koordinators


Atbalsta personāls

Dace Krišteine - Psihologs

Ināra Magone - Sociālais pedagogs

Zane Siliņa - Logopēds

Anita Veitnere - Bērnu aprūpes māsa


Pedagogi

Aiga Gelbrote - Programmas "Virtuves darbinieks" skolotāja

Aigars Skrastiņš - Sports un veselība/koriģējošā vingrošana

Anita Adamova - Internāta skolotāja

Antra Saulīte - C līmeņa skolotāja/internāta skolotāja

Asnate Paula Grēna - Informātika/internāta skolotāja

Baiba Erliha - Mājturība un tehnoloģijas/internāta skolotāja

Baiba Jansone - Internāta skolotāja/klases audzinātāja

Dace Ozola - Sociālas zinības/internāta skolotāja

Dace Šleija - C līmeņa skolotāja

Gita Meijere - Internāta skolotāja/skolotāja palīgs C līmenī

Ija Kazaka - Mājturība un tehnoloģijas

Ilgvars Cinis - Ģeogrāfija

Inese Kraukle - 1-3kl. skolotāja/internāta skolotāja

Inese Strazdiņa -  Internāta skolotāja

Inga Liepiņa - Matemātika/internāta skolotāja

Irēna Dravante -  Internāta skolotāja/skolotāja palīgs C līmenī

Iveta Olte -  Internāta skolotāja

Jānis Freivalds - Sports

Ketija Beāte Garbačeva- Angļu valoda

Kristīne Jurevica - C līmeņa skolotāja/ internāta audzinātāja

Linda Gruznova - Latviešu valoda/Literatūra

Līga Atvase - C līmeņa skolotāja

Marita Jonase -  C līmeņa skolotāja

Maruta Kriķe - Būvdarbu tehnoloģijas

Māris Zviedris -Būvdarbu tehnoloģijas

Mārīte Rukmane - Latvijas vēsture/ internāta skolotāja

Sandra Miķelsone -  Internāta skolotāja/skolotāja palīgs C līmenī

Sanita Misere - C līmeņa skolotāja

Solvita Misere - Jukāma -  C līmeņa skolotāja

Valdis Krams - Dizains un tehnoloģijas

Vija Zviedre -  C līmeņa skolotāja

Viktorija Šlivka -  Internāta skolotāja

Zaiga Ventere -  C līmeņa skolotāja


Metodisko komisiju vadītaji

Ināra Magone- Atbalsta personāla MK vadītāja

Inga Liepiņa - Pamatizglītības un profesionālas izglītības MK vadītāja

Zaiga Ventere - C līmeņa MK vadītāja