MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU, NODARBĪBU SARAKSTS  2021./2022. m.g. 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KODS 21015811 un PROFESIONĀLĀ PAMATIZGLĪTĪBA

stundu saraksts A/B_prof izgl. pdf.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KODS 21015911

Stundu_saraksts_C_.pdf

AUDZINĀŠANAS GRAFIKS

audz_graf_21_22.pdf