2021./2022. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas

Brīvdienu laiki:
Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
Pavasara brīvdienas -  no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam; 
Vasaras brīvdienas  - no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Iestāde tiesīga patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klases un 10. – 11. klases skolēniem.

Skolēnu brīvlaiks ir klāt! Kā jūs organizējat ikdienu? - Skola - Māmiņu  klubs