Pulciņu apraksts

Sporta pulciņš. Pulciņu vada Jānis Freivalds. Nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus rezultātus. Skolēni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs. Ziemā skolēni labprāt laiku pavada slēpojot.

Grafikas darbnīcas. Pulciņu vada Asnate Paula Grēna. Skolēni gūst pamatiemaņas darbam ar datoriem un planšetdatoriem. Apgūst zīmēšanu un krāsu mācību dažādās zīmēšanas programmās. Tiek radīta izpratne par grafisku zīmējumu veidošanu.

Teātra pulciņš (C līmeņa skolēniem) Pulciņu vada Iveta Olte. Pirmdienu pēcpusdienās skolēni ar prieku dodas uz teātra pulciņu, kur mācās iejusties dažādu dzīvnieku lomās. Kā tas notiek? Tiek izvilktas kartiņas ar dzīvnieka vārdu, visi kopā to izrunā un izdomā kā labāk iejusties dzīvnieka ādā un to attēlot. Mazajiem aktieriem ir iespēja attēlot katram savu dzīvnieku un iepazīstināt ar to pārējos pulciņa biedrus.

Vingrošana (C līmeņa skolēniem) Pulciņu vada Aigars Skrastiņš. Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007)  aktivitātēs. Katru trešdienu notiek nodarbības "C" līmeņa bērniem. Šajās nodarbībās skolēni nodarbojas ar vispārattīstošajiem vingrojumiem, spēlēm rotaļām. "Prāta vingrošanu"un drāmas elementiem. Veido savstarpējo saprašanos un sadarbību komandā.

Rokdarbu pulciņš (C līmeņa skolniekiem) Pulciņu vada Ija Kazaka. Darbošanās pulciņā veicina izglītojamo māksliniecisko uztveri un radošo domāšanu. Dalībnieki darbojas ar visdažādākajiem tekstilmateriāliem - audumu, dziju, kokvilnas, lina šņorēm, dabas materiāliem, papīru, veido dažādu tehniku sintēzes darbiņus. 

Pulciņu laiki

Interešu izglītības pulciņi

2021./2022. mācību gada I semestrī


Pulciņs/ vadītājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
GRAFIKAS DARBNĪCA 
Asnate Paula Grēna
      1250-1350 1. – 3. klase  
SPORTA
Aigars Skrastiņš
1715-1900 1. – 9. kl.     1715-1900 1.-9.kl.  
GALDNIECĪBAS DARBI
Māris Zviedrs
    1700-1900 1.-9.kl.    
SPORTA
Jānis Freivalds
1330-1510 3. grupa 1620-1700 1.-9.kl. meit, arodkl.
1715-1755 1.-9.kl. zēni
1800-1840 1.-7. kl.
   
C līmeņa skolēni
TEĀTRIS
Iveta Olte
1645 – 1715
1730 – 1800
SPORTA
Jānis Freivalds
  1510-1540
ROKDARBU PULCIŅŠ
Ija Kazaka
  1500-1530
1540-1610
GRAFIKAS DARBNĪCA
Asnate Paula Grēna
  1430-1530
 VINGROŠANA
Aigars Skrastiņš
    1600-1700   
Individuālas vai grupu nodarbības

Nodarbība Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
KORIĢĒJOŠĀ  VINGROŠANA
Aigars Skrastiņš
  10:45 – 15:50   9:40 – 15:10   11:50 – 16:30   9:40 – 15:30  
RITMIKA
Marita Jonase
  15:10 – 15:40       14:10 – 14:40
  15:00 – 15:30
   
LOGOPĒDIJA
Zane Siliņa
  10:00 – 16:40     9:40 – 15:10   9:40 – 14:40   9:40 – 13:30   8:45 – 12:15
PELDĒŠANA
Jānis Freivalds Aigars Skrastiņš
   
  14:30 -16:15   
A,B līm.
  9:10 – 11:30 
C līm.