Pulciņu apraksts

Sporta pulciņš. Pulciņu vada Jānis Freivalds. Nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus rezultātus. Skolēni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs. Ziemā skolēni labprāt laiku pavada slēpojot.

Grafikas darbnīcas. Pulciņu vada Asnate Paula Grēna. Skolēni gūst pamatiemaņas darbam ar datoriem un planšetdatoriem. Apgūst zīmēšanu un krāsu mācību dažādās zīmēšanas programmās. Tiek radīta izpratne par grafisku zīmējumu veidošanu.

Vingrošana (C līmeņa skolēniem) Pulciņu vada Aigars Skrastiņš. Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007)  aktivitātēs. Katru trešdienu notiek nodarbības "C" līmeņa bērniem. Šajās nodarbībās skolēni nodarbojas ar vispārattīstošajiem vingrojumiem, spēlēm rotaļām. "Prāta vingrošanu"un drāmas elementiem. Veido savstarpējo saprašanos un sadarbību komandā.

Kultūras garšas Pulciņu vada Lauma Tabūne. Šajā pulciņā bērni tiek iepazīstināti ar dažādu laikmetu raksturojošo vidi, uztura tendencēm, ievērojot vēsturisko periodiku. Laikmetu ietekme tiek analizēta un salīdzināta ar mūsdienu kultūru. Teorētisko- kultūras vēstures un prakstisko, kulinārijas nodarbību kopums, kur bērnam tiek sniegta netradicionāla pieeja pasaules izziņas procesam.

Pulciņu laiki

Interešu izglītības pulciņi

2022./2023.m.g.

Diena

Laiks

Nodarbība

Atbildīgais

pirmdiena

16:40 – 17:40

Jaunsargi

DVAJ; J.Eglīts

otrdiena

11:50 – 12:50

C.kl. Sporta pulciņš

A.Skrastiņš

15:15 – 17:15

Baseins

17:30 – 18:10

Sporta pulciņš

J.Freivalds

18:20 – 19:00

trešdiena

15:00 – 17:00

Kultūras garšas pulciņš

L.Z.Tabūne

15:20 – 16:20

C.kl. Grafikas darbnīca

A.P.Grēna

ceturtdiena

15:20 – 17:20

Galdniecības pulciņš  

M.Zviedris

17:00 – 18:00

Galda spēles

A.Skrastiņš


Individuālas vai grupu nodarbības

Nodarbība Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
KORIĢĒJOŠĀ  VINGROŠANA
Aigars Skrastiņš
  10:45 – 15:50   9:40 – 15:10   11:50 – 16:30   9:40 – 15:30  
RITMIKA
Marita Jonase
  15:10 – 15:40       14:10 – 14:40
  15:00 – 15:30
   
LOGOPĒDIJA
Zane Siliņa
  10:00 – 16:40     9:40 – 15:10   9:40 – 14:40   9:40 – 13:30   8:45 – 12:15
PELDĒŠANA
Jānis Freivalds Aigars Skrastiņš
   
  14:30 -16:15   
A,B līm.
  9:10 – 11:30 
C līm.