Svinīgie pasākumi

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Miķeļdiena 
 • Starptautiskā skolotāju diena
 • Mārtiņdiena 
 • Lāčplēša diena 
 • LR proklamēšanai veltītais koncerts
 • Ziemassvētku koncerts vecākiem
 • Labāko skolēnu apbalvošana
 • Liecību diena
 • Izlaidumi 

Tematiskie pasākumi

 • Pārgājiena dienas
 • Drošības nedēļa
 • Sporta dienas
 • Vecāku dienas
 • Skolēnu radošo darbu izstādes
 • Ziemassvētku pasākums
 • Projektu nedēļa
 • Mācību priekšmetu nedēļas
 • Valentīndienas pasākums
 • Lieldienu pasākums
 • Talkas
 • Ekskursijas