SPĀRES PAMATSKOLAS
SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS: 

Ronalds Golovatijs - 7.klase

Ieva Kokoreviča - 9.klase

Samanta Klementa - 9.klase

Kevins Renmanis - 1e.klase

Andris Stulpinskis - 2.b grupa

Uvis Reme - 3.b grupa

Ieva Badūne - 3.b grupa

Aleksis Bergs - 1.e grupa
Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēnu pašpārvalde”

Skolēns var  kļūt par aktīvu skolēnu pašpārvaldes dalībnieku 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA
TIESISKAIS REGULĒJUMS

Pašpārvalde.pptx