Projekts "Neklusē"

Iespēja iepazīties ar informatīviem materiāliem par projektu "Neklusē."

Šeit ir pieejams informatīvs materiāls, šeit ir vizuāļi .png un pdf formātā vecākiem par aptaujām, mācību metodiku un pasākumiem 13.septembrī, 17. un 24. oktobrī.
Šeit ir pieejams informatīvs materiāls, šeit ir vizuāļi .png un pdf formātā skolēniem par aptaujām, mācību metodiku un pasākumiem 13.septembrī, 17. un 24. oktobrī.


Kā bērnam iemācīt veselīgas ķermeņa personiskās robežas?

Par bērnu drošību mūsdienās tiek runāts daudz: par drošību uz ielas, uz ūdens, mājās vai mežā. Taču ir kāds drošības veids, kas ar bērniem tiek pārrunāts reti – tā ir personiskā drošība attiecībās ar citiem cilvēkiem. To izskaidrot nav tik viegli kā uzmanīšanos no uguns vai asiem priekšmetiem, taču nodarījumu sekas var būt ne mazāk ilgstošas un sāpīgas.


Raksts no centra Dardedze mājas lapas http://www.centrsdardedze.lv/lv/jaunumi/ka-bernam-iemacit-veseligaskermena-personiskas-robezas


Kā vecākiem rīkoties, lai ikdienā ievērotu bērnu personiskās robežas?

 Ieviesiet savā ģimenē (arī dārziņā, skolā) skaidrus noteikumus attiecībā uz privātumu - ģērbjoties,mazgājoties, apmeklējot tualeti. Ikvienam ģimenē ir pienākums šīs robežas ievērot.

 Parādiet bērnam, ka jūs ņemat vērā ģimenes locekļu personiskās robežas un viņu teikto “Nē”. Ņemiet vērā bērna teikto “nē” rotaļājoties, kutinot, apmīļojot. Ja bērns satiekoties nevēlas dot buču, nespiediet viņu to darīt. Pretējā gadījumā bērns mācīsies neņemt vērā savas sajūtas, ļaus citiem tās pārkāpt un arī pats pārkāps citu robežas.

 Lietojiet ģimenē skaidrus un atbilstošus dzimumorgānu apzīmējumus. Tieši tāpat kā mācām, ka deguns ir deguns un roka ir roka, svarīgi, lai bērni prot saprotami nosaukt vārdā arī savas intīmās ķermeņa daļas. Tas ir būtiski arī situācijās, kad bērns grib izstāstīt pieaugušajam par to, ka viņu kāds aizskaris – lai nerastos pārpratumi.

Stresa pārvarēšana

Stress mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir viena no lielākajām sabiedrības problēmām. Tas var ļoti traucēt kā darbā, tā saskarsmē ar cilvēkiem, izsitot no līdzsvara visnepiemērotākajās situācijās, turklāt ilgtermiņā paaugstināts stresa līmenis ir cēlonis daudzām veselības problēmām. Jāsaprot, ka stress ir pilnīgi normāla parādība un atbrīvoties no tā pavisam un uz visiem laikiem nav iespējams. Taču laimīgi ir tie, kas iemācījušies ar stresu veiksmīgi tikt galā.

Stresa_pārvarēšana.ppt _ Prezentāciju sagatavoja skolas psiholoģe Dace Kiršteine


Sadarbības ar vecākiem un vecāku informēšanas sistēma

Kārtība, kā skolā notiek informācijas apmaiņa par skolēniem, kuriem nepieciešams emocionāls, psiholoģisks, sociāls vai medicīnisks atbalsts:


1) Skolotājs, internāta skolotājs vai cits skolas darbinieks problēmu piesaka kādam Atbalsta komandas speciālistam.
2) Atbalsta komandas speciālists, kurš saņēmis informāciju par problēmu, par to informē pārējos Atbalsta komandas locekļus.
3) Atbalsta komanda izskata pieteikto gadījumu Atbalsta komandas sanāksmē un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību un nepieciešamību atbalsta sniegšanai.

Kā vecākiem efektīvi risināt domstarpības skolā

Vecāki aicināti līdzdarboties!

Lai arī mācības atsāksies klātienē, vecāki aicināti līdzdarboties sava bērna izglītošanas procesā attālināti un tuvākajos mēnešos atturēties no skolas apmeklējuma, saziņai ar skolas vadību un klases audzinātāju izmantojot e-žurnālu: mykoob.lv.

Lai izvairītos no papildu kontaktiem izglītības iestādē, vecākiem ikdienā nebūs iespējas apmeklēt skolu bez iepriekšējas pieteikšanās. Izņēmums varētu būt vien atsevišķi gadījumi, kad konkrētu jautājumu risināšanai ir nepieciešama klātienes tikšanās. Šajā gadījumā vecākiem iepriekš jāpiesakās pie skolas vadības vai klases audzinātājas, ienākot skolā, jāreģistrējas, un tikšanās tiks organizēta šim nolūkam skolā ierādītā telpā.

Vecāki aicināti atbildīgi izvērtēt sava bērna veselības stāvokli un skolēnu ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm uz skolu nelaist. Tāpat nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, ja ģimenei bijis kontakts ar Covid-19 saslimušo. Vienlaikus ģimenes aicinātas nedoties ārzemju braucienos, pat ja valsts, uz kuru paredzēts braukt, nav sarkanajā sarakstā.

Skolas administrācija


Atbildība par bērniem ir vecāku ziņā!

Covid-19 krīzes periods ir sarežģīts arī vecākiem un bāriņtiesām ...

Vecāki rūpīgi izvērtējiet bērnu drošību paliekot vieniem mājās!

Atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.

Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms ir aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem vajag runāt un iespēju robežās tos novērst.

Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

Atbildība par bērniem ir vecāku ziņā!


Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.
Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību paliekot vieniem mājās!

Sagatavoja DVAJ: M.Gorina, pēc VBTAI un preses materiāliem

CIEN.VECĀKI!

Sakarā ar to, ka Amatas novada Spāres pamatskola gatavojas skolas akreditācijai un mācību gada noslēgumam,  mums ir jāveic apkopojums par padarītiem darbiem, lai varētu veikt detalizētāku skolas attīstības plāna izstrādi. To var panākt tikai caur sadarbību - ievācot datus no dažādām respondentu grupām (skolotāji, skolēni, vecāki).  Jo mūs ļoti interesē Jūsu viedoklis un ierosinājumi. Lūdzam Jūs būt atsaucīgiem un piedalīties aptaujās! Uz piedāvātiem jautājumiem, lūdzam, atbildēt atklāti, jo nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Katra aizpildītā anketa sniegs būtisku ieguldījumu mūsu skolas attīstībā! Paldies jau iepriekš!

Skolas administrācija

Ieteikumi vecākiem, kā atbalstu skolēnam īstenot praktiski:

Labdien, vecāki!

Pirmo reizi mēs visi saskaramies ar kaut ko tādu, kam iepriekš nav bijis precedenta.

Šis ir laiks, kas pārbaudīs gan sabiedrības, gan katra individuālo imūnsistēmu, gan mūsu empātiju un spēju sadarboties kopumā.

Sākot ar 23. martu, skolotāji sāks portālā www.mykoob.lv un WhatsApp nosūtīt skolēniem attālināti veicamos uzdevumus. Mums, skolotājiem, ir izveidota platforma, kurā būs pārredzams, ko katrs skolotājs skolēniem uzdevis izdarīt un līdz kuram datumam darbs paveicams, līdz ar to nepieciešamības gadījumā tiks koordinēts darbu apjoms un darbam paredzamais izpildes laiks. Arī www.mykoob.lv, nosūtot uzdevumus skolēniem, skolotāji pievienos ne tikai darba izpildes termiņu, bet arī aptuveno laiku, cik uzdevuma izpildei tas paredzēts.

Jūsu bērniem, veicot uzdevumus attālināti, skolotāji piedāvās tos rīkus, kas ir vienkārši un viegli apgūstami. Jautājumus par veicamo darbu gan skolēns, gan vecāks varēs skolotājam uzdot www.mykoob.lv, WhatsApp grupā tomēr, ņemot vērā lielo darba apjomu, skolēns var nesaņemt tūlītēju atbildi.

Šobrīd mēs visi – gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji – esam jaunā situācijā, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu pirmajā attālinātās mācīšanās nedēļā strādāt “testa režīmā”, bet pēc tam vēlēsimies uzzināt vecāku un skolēnu viedokli par to, kā veicies, kas labi, kas būtu jāpilnveido, pēc tam atbildes apkoposim, izdarīsim secinājumus un, ja būs nepieciešams, veiksim korekcijas attālinātajam mācīšanās procesam.

Šobrīd saziņa gan ar skolēniem, gan vecākiem galvenokārt notiek un notiks portālā www.mykoob.lv, tādēļ lūgums vecākiem regulāri pārbaudīt www.mykoob.lv pastu un sekot līdzi informācijai www.mykoob.lv un skolas mājaslapā http://www.sparesskola.lv/.

Lūgums jums – vecākiem - būt par atbalstu savam bērnam izglītošanās procesā: pārrunāt laika plānošanu, iespējams, nepieciešama palīdzība no Jums; ģimenē saplānot viedierīču lietošanas grafiku, tā nodrošinot regulāru piekļuvi datoram arī bērnam; kopā ar bērnu šo attālināto mācību procesu uztvert mierīgi, bet nopietni un atbildīgi.

 Ja Jūsu bērnam neizdodas ar darbiem tikt galā vai Jūsu ģimenei rodas tehniskas problēmas, lūgums sazināties ar direktores vietniecēm izglītības un audzināšanas jomā informēt par to, lai varam kopā meklēt risinājumus:

·         Aiva Lagzdiņa - aivalagzdina@inbox.lv; tālr. 64170076

·         Maritana Gorina - gorina.skola@inbox.lv; tālr. 25473807                                                                                           

Situācija ir ļoti nopietna; godprātīgi ievērosim drošības pasākumus, būsim atbildīgi un iecietīgi! Bet šajā laikā meklēsim arī iespējas, kā vairāk laika interesanti un pilnvērtīgi pavadīt mājās kopā ar saviem bērniem! 

Visiem vēlot labu veselību un cerot uz sadarbību,

Amatas novada Spāres pamatskolas administrācija.

Vecākiem par izglītības kvalitāti, uzsākot jauno mācību gadu ...

Aktuāli ierobežojumi vīrusa ierobežošanai

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process izglītības iestādēs norisināsies attālināti, 14.martā pieņemti jauni ierobežojumi:

 Mācības attālināti

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Bērnudārzs ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀM!

Līdz 14.aprīlim pirmsskolas izglītības iestādēs darbosies tikai dežūrgrupas.

Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.

Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.

Apliecinājuma paraugs

Dežūrgrupā ir bērni dažādos vecuma posmos.

Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri atrodas vienā telpā – samazināsies arī inficēšanās risks.

Nekādi mēģinājumi, treniņi, nometnes utt.

Līdz 14. aprīlim pārtraukti kultūrizglītības, sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību procesi klātienē ārpus izglītības iestādēm un izglītības iestādēs – treniņi, sacensības, nometnes, mēģinājumi, u.c.

Tādējādi tiks veicināta sociālā distancēšanās, kas ir viens no priekšnosacījumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Nekāda pulcēšanās

Publiskie pasākumi ir aizliegti, lai pasargātu mūs visus no plašākas korinavīrusa izplatības.

Tas attiecas uz svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas un citiem pasākumiem – katrs, kurš turpmākā mēneša laikā paliks mājās, parādīs, ka viņam rūp ne tikai sava veselība, bet visas mūsu sabiedrības veselība un labklājība. Būsim atbildīgi!

Publicēts: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3968-aktuali-ierobezojumi-virusa-ierobezosanai

Ievērojiet!!!

17

Kā rīkoties, ja ir aizdomas par saslimšanu ar koronavīrusu?

Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir atjaunojuši rekomendācijas Latvijas iedzīvotājiem, kā rīkoties, ja ir aizdomas par saslimšanu ar koronavīrusu.

Kādi ir simptomi un ārstēšanas iespējas?

Saskaņā ar pašreizējām zināšanām koronavīrusa (2019-nCoV) slimības klīniskās pazīmes un simptomi ietver drudziklepu un apgrūtinātu elpošanu ar pneimonijas radioloģiskajām atradnēm.

Pacientiem var būt viegla, vidēji smaga vai smaga slimība, tostarp smaga pneimonija, akūts respiratorā distresa sindroms, sepse un septisks šoks.

Šai slimībai nav īpašas ārstēšanas, tāpēc klīniskā pieeja ir simptomātiska, pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli. Turklāt ļoti efektīva var būt uzturošā aprūpe (piemēram, uzturošā terapija un uzraudzība – skābekļa terapija, šķidruma vadīšana, pretvīrusu līdzekļi) inficētām personām.

Aktuālāko informāciju par koronavīrusa uzliesmojumu atradīsiet SPKC mājas lapā

Vecākiem. Par sevi un bērniem: atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu vesels un laimīgs. / Gunta Ancāne/

Atziņu un ieteikumu krājuma "Vecākiem. Par sevi un bērniem" autore ir kolēģu, studentu un pacientu iemīļota profesore Dr.med. Gunta Ancāne - Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja, vienlaikus arī klīnikā praktizējoša ārste - psihoterapeite, psihosomatikas, psihoterapijas specialitātes aktīva veidotāja Latvijā, Eiropas Psihosomatiskās medicīnas asociācijas prezidente.

Grāmata

Lai bērni būtu laimīgi. Praktiska, pozitīva un iedvesmojoša grāmata par bērnu audzināšanu