Sociālās pedagoģes darba laiki

Ināra Magone (mob.t.29473792)

Nedēļas diena Pirmdiena Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena 
Laiks  9.00 - 19.00 14.00 - 19.00 14.00 - 19.009.00 - 19.00 
Ja nepieciešams, var vienoties par individuālām konsultācijām.