Nāc mācīties uz Spāri!

"Ceļš uz panākumiem ir nepārtraukta tiekšanās pēc zināšanām."

                                                                                                         N.Hills

VĪZIJA

Sabiedrībai nepieciešama daudzfunkcionāla izglītības iestāde, kura mājīgā, harmoniskā vidē piedāvā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem iespēju apgūt uz praktiskām iemaņām balstītu izglītību.

MĒRĶIS

Izglītot skolēnu dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai, atbilstoši viņa veselības stāvoklim un spējām.

MISIJA

Izglītības iestāde, kurā ikvienam nodrošina personalizētu izglītību, skolēnu spējām atbilstošā, drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē.