Galerija

Lāpu gājiens uz Pirmā pasaules karā kritušo karavīru kapiem.

@Spares Skola

 .