Izglītības programmas

Amatas novada Spāres pamatskola aicina vecākus pieteikt bērnus mācībām skolā 2019./ 2020. m.g. visās klašu grupās. 

Skola piedāvā apgūt:

  •  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1. - 9.kl., kods 21015811;
  •  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (C līmenis), kods 21015911 (Pēc 9.klases beigšanas izglītojamiem ir iespēja turpināt mācīties  vēl 3 gadus);
  •  profesionālās pamatizglītības programmas (uzņem ar pabeigtu speciālo pamatizglītību): 

                # Ēdināšanas pakalpojumi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Pavāra palīgs;
              # Būvdarbi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Remontstrādnieks;
              # Kokizstrādājumu izgatavošana, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs;
              # Mājturība, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Mājstrādniece.

Skola nodrošina bezmaksas ēdināšanu, mācību līdzekļus un ceļa izdevumu segšanu. 
Skolā uzņem arī audzēkņus, kuri mācījušies vispārizglītojošā skolā pēc speciālās pamatizglītības. 
Sīkāka informācija pa tālr., mob.t., e-pasts sparesk@inbox.lv

 .