• Sociālais pedagogs- diagnosticēt skolēnu un jauniešu socializācijas grūtības, novērtējot esošo sociālo risku ietekmi uz skolēna pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.
  • Inerešu pulciņu vadītājs - pulciņa nodarbību organizēšana un vadīšana.
  • Latviešu valodas un literatūras pedagogsīstenot  latviešu valodas un literatūras programmu (pamatskola, arodklases).
  • Bērnu aprūpes māsa spēja strādāt gan individuāli, gan komandā, spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos, uzņemties atbildību atbilstoši kompetences līmenim.@Spares Skola

 .