MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU, NODARBĪBU SARAKSTS  2019./2020. m.g. 

Pirmdiena

St. Laiks 1.klase 2. klase 3.klase 4.klase 5. klase 6.klase 7. klase 8. klase 9. klase 1. grupa 2. grupa 3. grupa
3. 1000-1040 Mūzika Mūzika Mūzika Mūzika Sports Sports Sports Sociālās zin. Sociālās zin. Inf. pam. Lietišķie aprēķini Lietišķie aprēķini
4. 1045-1125 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Matemātika Matemātika Sports Sports Prof. saskarsme Prof.svešvaloda Prof.svešvaloda
5. 1130-1210 Sports Sports Sports Sports Latviešu val. Latviešu lit. Latviešu val. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Lietišķā valoda Prof.svešvaloda Prof.svešvaloda
6. 1215-1255 Soc.zin. Soc.zin. Soc.zin. Soc.zin. Viz. māksla Viz. māksla Viz. māksla Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Fiziskās aktivitātes Lietišķie aprēķini Lietišķie aprēķini  
7. 1320-1400 Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Sociālās zin. Sociālās zin. Sociālās zin. Matemātika Matemātika Lietišķā valoda Fiziskās aktivitātes Fiziskās aktivitātes
8. 1410-1450       Latviešu val. Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Latviešu lit. Latviešu lit. Lietišķie aprēķini Prof. saskarsme Prof. saskarsme
9. 1500-1540         Angļu v. Angļu v. Angļu v. Viz. māksla Viz. māksla Lietišķie aprēķini Lietišķā valoda Lietišķā valoda
10. 1550-1630               Klases stunda     Informātikas pam.   Klases stunda
  1640-1720         Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Koriģ. vingr.                  

 Otrdiena

1.                            
2. 830-910 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val.   Mājt.un tehn. Mājt.un tehn. Ģeogrāfija Ģeogrāfija   Darba aizs. Ras. las. Darba aizs. Ras. las. Darba aizs.
3. 920-1000 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val.   Mājt.un tehn. Mājt.un tehn. Latviešu val. Latviešu val. Būvd.tehn. Ēd.uzņ.apr. Būvd.tehn. Ēd.uzņ.apr. Būvd.tehn. Ēd.uzņ.apr.
4. 1010-1050 Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Matemātika Būvd.tehn. Ēd.uzņ.d. org. Būvd.tehn. Ēd.uzņ.d. org. Būvd.tehn. Ēd.uzņ.d. org.
5. 1105-1145 Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Matemātika Matemātika Matemātika Sports Sports Būvd.tehn. Uztura fiz.,san. Būvd.tehn. Uztura fiz.,san. Būvd.tehn. Uztura fiz.,san.
6. 1155-1235 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Sports Sports Sports Latviešu lit. Latviešu lit. Būvmat. Pr.m.san.un hig. Būvmat. Pr.m.san.un hig. Būvmat. Pr.m.san.un hig.
7. 1300-1340 Logoritmika Logoritmika Logoritmika Logoritmika Ģeogrāfija Ģeogrāfija Ģeogrāfija M/t. galdn. M/t. galdn. Prof.svešvaloda Fiziskās aktivitātes Fiz. aktivitātes
8. 1350-1430       M/t šūš.     M/t. galdn. M/t. galdn. M/t šūš. M/t. galdn. Fiziskās aktivitātes Lietišķā valoda Lietišķā valoda
9. 1440-1520 Logopēdija Logopēdija Logopēdija Logopēdija M/t šūš.     M/t. galdn. M/t. galdn. M/t šūš. M/t. galdn.       Datormācība
10. 1530-1610                                
  1620-1700                            
Trešdiena

1.                        
2. 830-910 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika M./T.lauks. M./T.lauks. M./T.lauks. Latviešu val. Latviešu val. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam.
3. 920-1000 Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. M./T.lauks. M./T.lauks. M./T.lauks. Dabaszinības Dabaszinības Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam.
4. 1010-1050 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Pasaules vēsture Pasaules vēsture Mūzika Mūzika Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam.
5. 1105-1145 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Sports Sports Sports Latviešu val. Latviešu val. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam. Būvd.tehn. Ēd.gat.t.pam.
6. 1155-1235 Logoritmika Logoritmika Logoritmika Logoritmika Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Angļu v. Angļu v. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m.
7. 1300-1340 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Literatūra Literatūra Literatūra Matemātika Matemātika Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m.
8. 1350-1430 Klases stunda Matemātika Matemātika Matemātika         Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m.
9. 1440-1520 Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Koriģ. vingr.         Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m. Pr. māc. Ēd.gat.pr.m.
10. 1530-1610                 M/t. galdn. M/t. galdn. Prof.svešvaloda Informātikas pamai    
  1620-1700       Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. Koriģ. vingr. M/t. galdn. M/t. galdn.          

Ceturtdiena
1.                                  
2. 830-910 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Ģeogrāfija Ģeogrāfija Ģeogrāfija Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Pr. māc. Pr.m.san.un hig. Pr. māc. Pr.m.san.un hig. Pr. māc. Pr.m.san.un hig.
3. 920-1000 Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Pr. māc. Pr.m.san.un hig. Pr. māc. Pr.m.san.un hig. Pr. māc. Pr.m.san.un hig.
4. 1010-1050   Ētika Ētika Ētika Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Ģeogrāfija Ģeogrāfija Pr. māc. Pārt.prod.zin. Pr. māc. Pārt.prod.zin. Pr. māc. Pārt.prod.zin.
5. 1105-1145 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Matemātika Matemātika Pr. māc. Viesu apk.p. Pr. māc. Viesu apk.p. Pr. māc. Viesu apk.p.
6. 1155-1235 Logopēdija Logopēdija Logopēdija Literatūra Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu val. Latviešu val. Pr. māc. Pr.m.san.un hig. Pr. māc. Pr.m.san.un hig. Pr. māc. Pr.m.san.un hig.
7. 1300-1340 Sports Sports Sports Sports Klases stunda Klases stunda Klases stunda Latvijas vēsture Latvijas vēsture Pr. māc. Kaukulācija Pr. māc. Kaukulācija Pr. māc. Kaukulācija
8. 1350-1430                         Pr. māc. Pr. māc.   Pr. māc.  
9. 1440-1520               Pr. māc.   Pr. māc.   Pr. māc.  
10. 1530-1610                   Klases stunda      
  1620-1700                              
Piektdiena
1.                                      
2. 800-840 Mūzika Mūzika Mūzika Mūzika Informātika Informātika Informātika Pasaules vēsture Pasaules vēsture Darba aizs. Ēd.gat.pr.m. Darba aizs. Ēd.gat.pr.m. Darba aizs. Ēd.gat.pr.m.
3. 850-930 Angļu v. Angļu v. Angļu v. Angļu v. Angļu v. Angļu v. Angļu v. Dabaszinības Dabaszinības Ēd.gat.pr.m. Vides aizs. Ēd.gat.pr.m. Vides aizs. Ēd.gat.pr.m.
4. 940-1020 Vizuālā m. Vizuālā m. Vizuālā m. Vizuālā m. Dabaszinības Dabaszinības Dabaszinības Sports Sports Būvmat. Ēd.gat.pr.m. Būvmat. Ēd.gat.pr.m. Būvmat. Ēd.gat.pr.m.
5. 1030-1110   Vizuālā m. Vizuālā m. Latvijas vēsture Latvijas vēsture Angļu v. Angļu v. Ras. las. Ēd.gat.pr.m.   Ēd.gat.pr.m.   Ēd.gat.pr.m.
6. 1140-1220 Sports Sports Sports Sports Mūzika Mūzika Mūzika Viz. māksla Viz. māksla Ēku un c.daļas Ēd.gat.pr.m.   Ēd.gat.pr.m.   Ēd.gat.pr.m.
@Spares Skola

 .