MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU, NODARBĪBU SARAKSTS  2020./2021. m.g. 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KODS 21015811 

Stundas_A_B_lim_.pdf

PROFESIONĀLĀ PAMATIZGLĪTĪBA

Stundas__prof_izgl_.pdf

 .