AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS: 

Ieva Kokoreviča – 5. klase

Daniela Renmane – 5. klase

Stefans Balodis – 6. klase

Daniels Vasiļjevs– 8. klase

Nauris Renmanis - 9. klase

Paula   Bikše– 1. e grupa

Loreta Anna Liepiņa - 2. e grupa
Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēnu pašpārvalde”

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 2. semestrim

2019./2020. mg.

 SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 2. semestrim 2019./2020.m.g.

 

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

 

Skolēnu pašpārvaldes darba plāna akceptēšana.

Informēt savas grupas skolēnus par skolā notiekošajiem pasākumiem, izmaiņām jaunumiem.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena

 

Janvāris

 M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni

2.

Pārbaudīt skolēnu grāmatu, burtnīcu, mācību piederumu un apģērbu kārtību.

Sv.Valentīna diena.

Sveču diena.

Izzināt skolēnu problēmas un priekšlikumus, risināt tās kopā ar vadību un pedagogiem.

Pārbaudīt klases noformējumu pirms svētkiem, izvērtēt.

Februāris

M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni,

klašu audz.

3.

Piedalīties ārppusstundu pasākumu organizēšanā:

Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts

 

Marts

Pašpārvaldes skolēni, klašu audz.,

Mūz. Skolot. A. Rause

4.

Noorganizēt kopīgu pasākumu 5.-9.kl.

 skolas apkārtnes sakopšanā.

Lieldienu izstādes.

 

Aprīlis

M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni

5.

Pēdējais zvans.

Mātes dienai veltīts koncerts.

Tūrisma diena.

Maijs

M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni

 @Spares Skola

 .