Pulciņa nosaukums Skolotājs Mācību
nodarbību skaits

 Diena / laiks
 Mūzikas pulciņšAnitra Rause  3

Trešdiena

14.30-15.10 (C līm)

15.15. – 16.45 (A,B līm) 

Individuālo grupu un korekcijas nodarbības

Amatas novada Spāres pamatskolā 2019./2020. m. g.

 Nodarbības nosaukums Skolotājs
 Mācību 
nodarbību skaits
 Diena / laiks
 Koriģējošā vingrošana Aigars Skrastiņš 20

Pirmdiena: 16.40-17.20

5./6./7.kl.

Otrdiena: 10.10-10.50

1./2./3./4.kl.

Trešdiena: 14.40-15.20

                      16.20-17.00 
 Logopēdija Zane Siliņa 28

Otrdiena: 13.50-14.30

1./2./3./4.kl.

Ceturtdiena: 11.55-12.35

1./2./3./4.kl. 
 Logo ritmika Zane Siliņa 4
 Otrdiena: 13.00-13.40
Trešdiena:11.55-12.35
 Logo ritmika Ingrīda Ozoliņa 4
 Otrdiena: 13.00-13.40
Trešdiena:11.55-12.35
 Peldēšanas nodarbība
 Jānis Freivalds

(A,B līm.)

Aigars Skrastiņš

(C līm.)
2

2


 Otrdiena: 14.30 – 16.30

 

Trešdiena: 9.20 – 11.20

 Vizuālā māksla Rita Bukovska4
 Ceturtdiena: 13.50- 15.20

5./6./7.kl.

                      15.30-17.00

1.gr., 2./3.gr.

 Ritmika Marita Jonase 2
 Otrdiena: 14.30 – 15.50
C līm.
 LEGO robotika SIA “Bērnu centrs ”Kā mājās” 2
 Otrdiena: 14.00 – 14.30

1.grupa

                 14.40 – 15.10

2.grupa

 

@Spares Skola

 .