Fakti par skolas vēsturi

  • Spāres muiža dibināta 16. gadsimtā. 17. gadsimta beigās Spāres muižu pārņēma valsts īpašumā
  • 1905. gada revolūcijas laikā muiža tika izpostīta un atjaunota 20. gadsimta sākumā
  • 1915. gadā ierīkoja Spāres valsts patversmi
  • 1944.-1951.g. Spāres valsts speciālais bērnu nams
  • 1951.-1953.g. Spāres īpatnējā režīma bērnu nams
  • 1954.-1969.g. Spāres īpatnējā režīma skola-internāts
  • No 1969. g.  Spāres speciālā internātskola


      Skola apsaimnieko lielāko daļu muižas ēku un parku. Muižas zirgu stallim uzbūvēts otrais stāvs. Pašreiz tur atrodas internāts un “C” līmeņa klašu mācību telpas, bijušajā ledus pagrabā atrodas skolas pagrabs un kamīna zāle, tagadējā datorklase un atpūtas telpa skolēniem bija putnu māja, saimniecības  ēkā  ierīkota galdniecības klase, labības  šķūnī iekārtots zēnu internāts, 2001. gada martā tika atklāts sporta nams.

@JanisBrakss

 .