Kontakti

Tālrunis:  +371 64170071

E-pasts: sparesk@inbox.lv

Adrese: "Spāres Muiža" Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV-4139 Rekvizīti:

Reģ. nr. 4422900347

Nod. maksātāja reģ. nr. 90001057345

"Spāres muiža", Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV65UNLA0004014130847

 

Kontaktu forma 

@JanisBrakss

 .