SKOLA            
ir liela daļa no dzīves

Skolas administrācija

Ziņojumi no skolas administrācijas

Darbinieki

Sadaļā atrodami gan pedagoģisko darbinieku, gan atbalsta personāla kontakti

Izglītības programmas

Skolā pieejamās izglītības programmas

Noderīgas vietnes

www.amatasnovads.lv , www.isec.gov.lv

@JanisBrakss

 .