SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 1. semestrim

2021./2022. m.g.

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

 

 • · Iepazīstināšana ar Spāres pamatskolas izglītojamo pašpārvaldes reglamentu. ·
 • Skolēnu pašpārvaldes sapulce - vēlēšanas 
 •  Informācijas aprite skolā

Septembris


D.Girsa

2.

 • Skolotāju dienas organizēšana · 
 • Skolēnu pašpārvaldes darba plāna apspriešana un akceptēšana 2021./2022.m.g. ·
 •  Skolas tradīciju stiprināšana,atjaunošana

Oktobris

D.Girsa,pašpārvaldes skolēni

3.

 • Mārtiņdiena 
 • „Lāčplēša dienai” veltīts lāpu gājiens 
 • 18.novembrim praktiskās darbnīcas „Manai Latvijai” 
 • Skolēnu uzvedība, kavējumu un pāraujamo apavu kontrole
Novembris

D.Girsa, pašpārvaldes skolēni, klašu audzinātāji

4.

 • Aktu zāles, gaiteņu, klašu telpu dekorēšana Ziemassvētku noskaņās 
 • Ziemassvētku pasākums 
 •  Skolēnu dienasgrāmatu pārbaude
Decembris

D.Girsa,pašpārvaldes sklēni, klašu audzinātāji

Skolēns var  kļūt par aktīvu skolēnu pašpārvaldes dalībnieku 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA
TIESISKAIS REGULĒJUMS

Pašpārvalde.pptx

AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS
SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS: 

Daniela Renmane – 7.klase

Stefans Balodis – 8.klase

Kevins Renmanis – 8.klase

Andris Stulpinskis – 9.klase

Daniels Vasiļjevs – 1.e grupa

Ieva Badūne – 1.b grupa
Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēnu pašpārvalde”

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 1. semestrim

2020./2021. mg.

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

 

 • Iepazīstināšana ar  Amatas novada Spāres pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba kārtību.
 • Skolēnu pašpārvaldes darba  plāna apspriešana un akceptēšana 2020./ 2021. m.g.

Septembris

 M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni

2.

 • Skolotāju dienas organizēšana.
 •  Skolēnu pašpārvaldes sapulce.
 •  Labo darbu nedēļa.

Oktobris

M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni,

klašu audz.

3.

 • Mārtiņdienas pasākuma organizēšana.
 •  Lāčplēša dienai un valsts svētku dienai veltīti pasākumi skolā.
 • Pozitīvais, negatīvais skolas dzīvē.

Novembris

M. Gorina, 

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz..

4.

 • Sekmju un kavējumu apskats. Rīcība.
 •  Ziemassvētku pasākumi skolā.
 • Skolas un klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem

Decembris

M. Gorina, 

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz..