Spāres pamatskolas 2021./2022. mācību gada pasākumi

Nr.

Laiks

Tēma , aktivitātes

Norises vieta

Atbildīgais

Izpilde

1.

01.09.2021.

Plkst.10.00

Zinību diena

Spāre

R.Bukovska, D.Girsa

2.

01.09.- 03.09.2021.

Tēma: Sveika, skola!

 • Atkal tikšanās prieks,
 • Iepazīšanās ar jaunajiem skolas biedriem,
 • Iekārtošanās klases un internāta telpās.
 • Audzināšanas darba galvenie virzieni, 1.semestra plānotie pasākumi

Praktiskais darbs: Sargi sevi un citus!

Iepazīšanās ar drošības noteikumiem.

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

3.

06.09.2021.

Tēma: Kas ir ūdens?

 • Ūdens kā uztura sastāvdaļa,
 • Ūdens kā higiēnas līdzeklis.

Praktiskais darbs: Iepazīšanās ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Pareiza roku mazgāšana ikdienā un Covid-19 infekcijas laikā

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

4.

06.09.2021.

Teātris „Ūdens upe”

Spāre

Klašu un internāta grupu pedagogi

5.

07.09.2021.

Plkst.15.20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseinā

Sporta skolotāji

6.

08.09.2021.

Plkst.9:20

Plkst.17.00

Projekta ietvaros „C”līmeņa skolēniem peldēšana

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Priekuļu peldbaseins

Skolas teritorija

Atbildīgais : sporta skolotājs un klašu skolotāji

7.

11.09.2021.

Sporta spēles „Mēs varam”

Valmieras 5.vidusskolas stadions

Atbildīgais : sporta skolotājs un klašu skolotāji

8.

13.09.2021.

Plkst.15:20

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Skolas sporta zālē

Klašu un internāta pedagogi

9.

14.09.2021.

Plkst.14:20

Plkst.15:20

Rudens kross

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Skolas teritorijā

Priekuļu peldbaseins

Klašu un internāta pedagogi

10.

15.09.2021.

No plkst.13.00 -17.00

Skolas organizēts pārgājiens „Mācies mežā”

Spāres tuvākā apkārtnē

Klašu un internāta pedagogi

11.

15.09.2021.

Plkst.17.00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas teritorija

Atbildīgais : sporta skolotājs un klašu skolotāji

12.

.09.2021.

Seminārs „Drošības noteikumu ievērošana, saskarsme, atbildība, sodi un to nozīme un atkarības, to ietekme uz veselību”

(Tiks uzaicināti policijas pārstāvji)

Skolā

Klašu un internāta grupu pedagogi

13.

14.

21.09.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

15.

22.09.2021.

Plkst.9:20

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C”līmeņa skolēniem peldēšana

Projekta ietvaros „C”līmeņa skolēniem vingrošana

Priekuļu peldbaseins

Skolas

teritorija

Atbildīgais : sporta skolotājs un klašu skolotāji

16.

24.09.2021.

Plkst.10:00

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, organizēsim “Olimpisko dienu”. Arī mēs šajā dienā vingrosim visi kopā.

Sporta diena” Lecam rudenī”

Skolas teritorijā

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

17.

23.09.2021

Piedalīsimies SOL rīkotā Rudens kross

Lielplatone

Atbildīgais: sporta skolotājs

18.

28.09.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Klašu skolotāji

29.09.2021.

Plkst.15.00

Dzejas diena

Par ražu,bagātību,pārticību

Spāre

Linda

Inese

Mārīte

19.

29.09.2021.

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas apkārtnē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

20.

.09.2021.

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

Spāre

Atbildīgā:

D.Girsa

21.

01.10.2021.

Skolotāju diena “Paldies Tev, skolotāj, par sirds siltumu un labestību!”

Spāre

Atbildīgā:

D.Girsa

22.

04.10. – 08.10.2021.

Tēma:  Augļi, dārzeņi.

 • Mani mīļākie augļi,
 • Mani mīļākie dārzeņi.

Praktiskais darbs: Uzzīmēt savus mīļākos augļus un dārzeņus.

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

23.

05.10.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

24.

06.10.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros„C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

25.

12.10.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

26.

13.10.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

27.

14.10.2021.

Rudens kross

Skolas sporta laukumā

Atbildīgais: sporta skolotājs

28.

.10.2021.

Vecāku sapulce

29.

25.10.- 29.10.2021.

Konkurss „Manu burtiņu piedzīvojumi”. Konkursa mērķis: „Rosināt skolēnu interesi par grāmatām un lasīšanu, kā arī apmeklēt bibliotēku”. ( Var zīmēt, var uzrakstīt dzejoli,kā arī stāstu par izlasīto grāmatu )

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

30.

26.10.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

31.

27.10.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

32.

01.11.- 10.11.2021.

„C” līmeņa skolēniem

Tēma: Mārtiņdienas cildināšana.

 • Mārtiņdiena tautasdziesmās,
 • Mārtiņdienas tradīcijas,
 • Mārtiņdienas ticējumi.

Praktiskais darbs: Sagatavot no klases vienu  darbu par Mārtiņdienu.

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

33.

02.11.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

34.

03.11.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros “C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

35.

09.11.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

36.

10.11.2021.

Mārtiņdienas pasākums

Skolas mazajā zālē

Atbildīgā:

D.Girsa

Klašu un internāta grupu pedagogi

37.

10.11.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagog

38.

12.11.2021.

Lāčplēša diena. Piemiņas brīdis pie pieminekļa. Lāpu gājiens.

Spāre

Atbildīgā:D.Girsa

Klašu un internāta grupu pedagogi

39.

16.11.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

40.

17.11.2021.

Plkst.10.00

Latvijas Republikas proklamēšanas diena – koncerts „Es mīlu Tevi Latvija”

Skolas mazajā zālē

Atbildīgā: D.Girsa

Klašu un internāta grupu pedagogi

41.

23.11.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

42.

24.11.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

43.

30.11.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

44.

01.12.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

45.

01.12.- 10.12.2021.

Zīmēšanas konkurss „Ziemassvētku noslēpums”

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

46.

07.12.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

47.

06.12.-17.12.2021.

Gatavojamies Ziemassvētkiem.

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

48.

08.12.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Atbildīgais: sporta skolotājs

Klašu un internāta grupu pedagogi

49.

13.12.-17.12.2021.

Tēma: Bīstamais ūdens.

 • Drošība uz ledus,
 • Lāsteku bīstamība,
 • Slidenie ceļi, uzmanies no auto.

Praktiskais darbs: atkārtot drošības noteikumus uz ūdens, ledus, ceļa.

Darbs klašu un internāta grupās

Klašu un internāta grupu pedagogi

50.

14.12.2021.

Plkst.15:20

Projekta ietvaros peldēšana A,B līmenim

Priekuļu peldbaseins

Sporta skolotāji

51.

15.12.2021.

Plkst.17:00

Projekta ietvaros „C” līmeņa skolēniem vingrošana

Skolas sporta zālē

Sporta skolotāji

21.

17.12.2021.

Ziemassvētku eglītes pasākums.

Klasēs

Atbildīgā:D.Girsa

Klašu un internāta grupu pedagogi

Pasākumu plānu sastādīja direktores vietniece audzināšanas jomā:                                                            D.Girsa