Spāres internātpamatskola

2016./2017. mācību gadā piedāvā interešu izglītību no valsts mērķdotācijas

Pulciņu nosaukums

Skolotājs

Dienas un laiki

Sports

J.Freivalds

otrdiena 15.00-16.30 (5.-9.kl., 1.-3gr.)

 

 

trešdiena 15.50-16.30 (1.-3.kl.)

 

 

trešdiena 16.40-17.20 (1.-3.gr., 5.-9.kl.)

Mūzikas pulciņš

A.Rause

trešdiena 14.10-14.50 (1.-9.kl.)

trešdiena 15.00-15.40 (c līm)

Boccio spēles

A.Andersone

pirmdiena 15.00-16.30 (c līm.)

 

 

pirmdiena 16.30-17.10 (1.-9.kl.)

Mākslas pulciņš

R. Bukovska

cetrutdiena 13.20-14.50 (1-5. kl.)

15.00- 16.30 (1.- 9. kl., 1./2.grupa)

 Galdniecības pulciņš

M. Zviedris

pirmdiena 14.00-15.00 (c līm.)
15.00-16.30 (1.-9.kl.)


 


@JanisBrakss

 .