Atbalsts skolēniem

Skolā tiek piedāvātas dažādas iespējas, bērnu veselības uzlabošanai un stiprināšanai. 

@Spares Skola

 .